Implantaten

Een van de technieken om verloren gegane tanden te herstellen is door middel van implantaten.

De voordelen van tandimplantaten

  • Verbetering van de kauwfunctie
  • Gevoel van natuurlijke tanden.
  • Geen verlies aan botvolume in de kaken.
  • Invallende lippen worden voorkomen.

Bent u door een ongeluk of getrokken tanden tandeloos? Tandimplantaten bieden de oplossing: met implantaten lacht, praat en eet u weer zonder zorgen. Zoals u dat met uw eigen tanden ook deed!